Στην εκδήλωση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και του Ψυχιατρικού Τμήματος του ΓΝΗ Βενιζελείου, για την Ψυχική Υγεία