Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους των Τ.Ο.Ε.Β.