Στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου σε συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ κ. Τερζάκη Γιώργο