Συνάντηση Σωκράτη Βαρδάκη με το προεδρείο του ΤΕΕ-ΤΑΚ