Τοποθέτηση του Σωκράτη Βαρδάκη στην Ημερίδα για την Αναθεώρηση του Συντάγματος που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο