Συνάντηση για την παραμονή του ENISA και του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο