Ο Σωκράτης Βαρδάκης στην εκδήλωση για την μνήμη του Olof Palme.