Συνάντηση με την γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης