Τον Πρόεδρο της Βουλής εκπροσώπησε στο συνέδριο της Κυκλικής Οικονομίας ο Σωκράτης Βαρδάκης