Συνάντηση με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου