Στον Αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Δημοτικό Ελιάς