Συνάντηση Σωκράτη Βαρδάκη με Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου