Συνάντηση με την Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κα Μαρία Κοζυράκη