Στο Ράδιο Κρήτη για τις διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Στο Ράδιο Κρήτη (101.5) με τον δημοσιογράφο Γιώργο Λαμπράκη, συζητάμε για τις διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.