Στο Ράδιο Κρήτη (101.5) για την εξίσωση των αποφοίτων τέως Τ.Ε.Ι., με τα πτυχία των Πανεπιστημίων

Στο Ράδιο Κρήτη (101.5) συζητάμε με τον δημοσιογράφο Μανόλη Αργυράκη και τον πρόεδρο αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Κρήτης Αλέξανδρο Μπριτζολάκη, για την εξίσωση των πτυχίων των αποφοίτων τέως Τ.Ε.Ι., με τα πτυχία των Πανεπιστημίων, μετά και την μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από το 2019.