Στο Κρήτη TV με τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο για το πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης

Στο Κρήτη TV με τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο συζητάμε για το πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης, καθώς η συμφωνία με την Αίγυπτο φαίνεται ότι δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα.