Στον Σκινιά Μονοφατσίου τόπο γέννησης του Κρητικού ήρωα ιερομονάχου Ευγένιου Πανακάκη στα πλάισια των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης.