Επίσκεψη στο εργοτάξιο του δρόμου Ηράκλειο – Μεσαρά με τον Υπουργό Υποδομών και Δικτύων κ. Σπίρτζη