Δικαιοσύνη παντού!

Το 2023 να είναι, Ειρηνικό, Δημιουργικό, με Υγεία, Αλληλεγγύη, Αισιοδοξία.

Χρόνια πολλά!