Δείκτες κοινοβουλευτικής δραστηριότητας

Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα όπως αποτυπώνεται από το ανεξάρτητο παρατηρητήριο Vouliwatch για το 2022 και για όλη τη τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο.