Από την εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την βράβευση των Κρητών Πρωταθλητών