Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στον Αμιρά της Βιάννου