Με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση, στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στον Αμιρά της Βιάννου