Κατά την κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Ολοκαυτώματος στον Αμιρά της Βιάννου