Ακόμα να μεριμνήσει η κυβέρνηση για την απαραίτητη παράταση υλοποίησης των Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 του 2022

Προχωρήσαμε σε νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για την παράταση περιόδου υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1 – 49 έτους 2022, καταθέτοντας αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, λόγω της καθυστέρησης της έκδοσης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης & εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-49) ΕΤΟΥΣ 2022 των φορέων, από την ΔΥΠΑ (ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 11/11/2022), ήταν αδύνατη η υλοποίησή τους μέχρι τις 20/12/2022, χρονικό όριο που είχε δώσει η επιτροπή διαχείρισης ΛΑΕΚ.

Συν τοις άλλοις, το διάστημα αυτό υπήρχαν οι επιπλέον δυσκολίες της περιόδου των εορτών, αλλά το φαινόμενο της έλλειψης πιστοποιημένων εισηγητών λόγω υλοποίησης πολλών προγραμμάτων (Voucher, πρόσκληση 110, πρόσκληση 121, ΟΠΣ 5063845 Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, κλπ), με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χρόνος για την ολοκλήρωση της υλοποίησης όλων των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

Για τους λόγους αυτούς, ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου αιτείται την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης έως τις 31 Μαρτίου 2023, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα προγράμματα με επιτυχία και κανείς δικαιούχος να μην στερηθεί των εκπαιδευτικών εφοδίων που αυτά προσφέρουν.

Ζητάμε από τον αρμόδιο Υπουργό την εξέταση της επιστολής και την ενημέρωσή μας για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί.