3 Δεκεμβρίου. Παγκόσμια Ημέρα για την Αναπηρία. Ο αγώνας για ισοτιμία και αξιοπρεπή διαβίωση για όλους συνεχίζεται.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, μας αφυπνίζει για σεβασμό των δικαιωμάτων της ισότητας και αξιοπρεπούς διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία. Δεν αρκεί, μόνο σήμερα να ευαισθητοποιούμαστε σε θέματα αναπηρίας, αλλά  να επιδιώκουμε, σε καθημερινή βάση, την προστασία των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων αυτών.

Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βιώνουν κάποιας μορφής αναπηρία σωματική, νοητική ή ψυχική. Στην Ελλάδα το 10% του γενικού πληθυσμού έχει κάποιου είδους αναπηρία.

Η ποιότητα της Δημοκρατίας μιας πολιτείας, αποτυπώνεται στην ποιότητα ζωής των πολιτών της. Κάθε κράτος δικαίου οφείλει να θέτει ως στόχο την αύξηση του βαθμού ένταξης όλων των ατόμων σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής, γεγονός που δύναται να επιτευχθεί με συγκεκριμένους τρόπους Πρώτα, απ όλα με τη στάση του καθενός από εμάς, απέναντι στους συνανθρώπους μας, απαλλαγμένη από κάθε μορφή ρατσισμού, υποτίμησης, ή διαχωρισμού και έπειτα με τη θεσμοθέτηση μέτρων από την πλευρά της πολιτείας, τα οποία να διασφαλίζουν τόσο την ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους τομείς της ζωής, όσο και να αμβλύνουν τις δυσκολίες της διαφορετικότητας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, , το 2017, έγιναν μεγάλα και σωστά βήματα, αφού μέσω της ενσωμάτωσης στην  ελληνική νομοθεσία , των οδηγιών του ΟΗΕ, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θεσπίστηκε ένα γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων, με σκοπό την άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Ένα νομοσχέδιο – σταθμός,  με το οποίο θεσπίστηκαν  δράσεις ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα των ατόμων στο περιβάλλον (φυσικό, δομημένο, ηλεκτρονικό, διοικητικό).

Στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης, την ιστορική αυτή στιγμή που η εμβάθυνση των δικαιωμάτων θα κατοχυρωνόταν και συνταγματικά, μέσω της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για απαγόρευση διάκρισης λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, ηλικίας, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα,  υπήρξε μια δυσμενής εξέλιξη για την Ελλάδα, αφού η πρόταση αυτή δεν έτυχε αποδοχής της σημερινής Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα γεγονός αξιακής οπισθοχώρησης, η μη ψήφιση του Άρθρου 5, παράγραφος 2, του ελληνικού Συντάγματος, το οποίο εγγυάται την προστασία όλων όσων βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, χωρίς διακρίσεις.   

Η αναθεώρηση αυτής της διάταξης θα διασφάλιζε ότι θα εδραιώνονταν και στο Σύνταγμα, οι δεσμεύσεις της Ελλάδας σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα διεθνή όργανα ανθρώπινων δικαιωμάτων, σχετικά με το απαγορευμένο έδαφος διακρίσεων. Είναι πραγματικά ανησυχητικό το γεγονός ότι η Ελλάδα απέτυχε να διευρύνει αυτό το έδαφος, για το οποίο μάλιστα εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση και το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας.

Ο αγώνας για τα δικαιώματα όμως συνεχίζεται και ως ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσουμε τους θεματοφύλακες όσων έως τώρα θεσμοθετήσαμε για τα ΑμεΑ, αλλά και για άλλες ομάδες του πληθυσμού που ενίοτε βάλλονται, βιώνουν διακρίσεις, κοινωνικό αποκλεισμό και των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται κατάφωρα.