Συνάντηση στο Υπ.Εσ. ώστε να προχωρήσει ο περιφερειακός σχεδιασμός για τα απορρίμματα στην Κρήτη