Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου που επιλύει μισθολογικά ζητήματα δημοσίων υπαλλήλων

Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονοµικών «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών», με το οποίο επιλύονται δύο ουσιαστικά ζητήματα, τα οποία είχε αναδείξει με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του στα αρμόδια Υπουργεία, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης, με γνώμονα πάντα την ίση μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα με την υπ αριθμ 7183/28-06-18 ερώτησή του, ο κ. Βαρδάκης είχε επισημάνει στους Υπουργούς Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ότι ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η μισθολογική κατάταξη και ειδικότερα ο χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπ’ όψη, σε σχέση με την κατοχή ή μη του τυπικού προσόντος που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάταξη στην ανώτερη κατηγορία, δεν ορίζεται σαφώς στο Νόμο και είχε καλέσει τότε τους αρμόδιους Υπουργούς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Πράγματι με το άρθρο 44, προστίθεται άρθρο στον νόμο 4354/2015 με το οποίο ορίζεται ρητά, ότι για τη μισθολογική κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο όσων μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της προϋπηρεσίας που είχε διανυθεί στο Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Επιπλέον, τόσο με την από 25/01/2016 όσο και με την 16/02/2018 ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Βαρδάκης, είχε ζητήσει την καταβολή προσωπικής διαφοράς σε νέους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., όπως για παράδειγμα για τους μεταταχθέντες δημοτικούς αστυνομικούς καθώς και διορισθέντες της υπ’ αριθ. 2Κ/2015 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. στην Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Το συγκεκριμένο ζήτημα ρυθμίζεται πλέον με το άρθρο 45 του ψηφισμένου νόμου και πλέον παύει να υφίσταται κάθε διάκριση μεταξύ των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς όπως χαρακτηριστικά είχε τονίσει ο κ. Βαρδάκης στις ερωτήσεις του, «οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1/11/2011, τοποθετήθηκαν σε τμήματα υπηρεσιών του Υπουργείου, επιτελώντας ουσιαστικό έργο και προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στον έλεγχο του μεγάλου αριθμού φορολογικών υποθέσεων φοροδιαφυγής».

Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση στο σύνολο των εν λόγω υπαλλήλων της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 κατ’ εφαρµογή της συνταγµατικής αρχής της ισότητας, µε δεδοµένο ότι πρόκειται για υπαλλήλους οι οποίοι παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όµοια καθήκοντα µε όσους υπηρετούσαν πριν την κρίσιµη ηµεροµηνία.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.