Κατά την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας