Επίσκεψη στην 133ΣΜ παρουσία του ΑΝΥΕΘΑ κου Βίτσα

Επίσκεψη στην 133ΣΜ παρουσία του ΑΝΥΕΘΑ κου Βίτσα