Βαρδάκης_Εργαζόμενοι_231020a

Στα δικαστήρια Ηρακλείου για την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου μέσω του κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ