Από την τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγας στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου