Υπεγράφη η σύμβαση της τρίτης εργολαβίας για το δρόμο της Μεσαράς

Υπεγράφη η σύμβαση της τρίτης εργολαβίας για το δρόμο της Μεσαράς