Τροπολογία που ρυθμίζει θέματα του ΚΤΕΛ κατατέθηκε και ενσωματώθηκε στο Ν/Σ του Υπουργείου Εργασίας

Τροπολογία που ρυθμίζει εργασιακά θέματα στα ΚΤΕΛ και η οποία ενσωματώθηκε στο Ν/Σ του Υπουργείου Εργασίας, κατατέθηκε από τον βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη και τους βουλευτές Ιγγλέζη Αικατερίνη, Σπαρτινό Κωσταντίνο και Στογιαννίδη Γρηγόρης.

Συγκεκριμένα, η παρ. 4 του άρθρου 11 του π.δ. 246/2006 έχει διευρύνει ανεπίτρεπτα, κατά προφανή παρέκκλιση όσων ορίζονται σχετικά στον Αστικό Κώδικα (ΑΚ 659), το δικαίωμα του εργοδότη και την αντίστοιχη υποχρέωση του εργαζόμενου για την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης. Ειδικότερα μπορεί να θεωρηθεί ότι καθιερώνει γενική υποχρέωση του εργαζόμενου για παροχή εργασίας άλλης, ακόμα και υποδεέστερης, από αυτήν για την οποία προσλήφθηκε, σε μόνιμη βάση και χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Η εφαρμογή της ρύθμισης, όπως ισχύει, έρχεται σε πλήρη αντίφαση με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του π.δ. 246/2006, όπου προβλέπονται ρητά και περιοριστικά τα καθήκοντα κάθε ειδικότητας, ενώ επίσης δε μπορεί με διάταξη προεδρικού διατάγματος να καταργηθεί η διάταξη του Αστικού Κώδικα, η οποία προσδίδει εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο στην υποχρέωση του εργαζόμενου για παροχή πρόσθετης εργασίας, για την οποία άλλωστε ρητά προβλέπει πρόσθετη αμοιβή. Για το λόγο αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η κατάργηση της εν λόγω διάταξης, ώστε να εφαρμόζονται και στην περίπτωση των εργαζομένων των ΚΤΕΛ τα γενικώς ισχύοντα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 246/2006 και την περ. ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2963/2001, το ΔΣ της ΚΤΕΛ ΑΕ ή του ΚΤΕΛ μπορεί με απόφασή του, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του ΚΤΕΛ το επιβάλλουν, να μεταβάλλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους, σε άλλες, με εξαίρεση αυτές του βοηθητικού προσωπικού, χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο υπάλληλος. Με τις ρυθμίσεις αυτές, όμως, παραγνωρίζεται το προστατευτικό πλαίσιο του ν. 2112/1920 περί μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, το οποίο παρέχει στον εργαζόμενο το δικαίωμα απόκρουσης της μονομερούς μεταβολής των όρων εργασίας ακόμα και όταν αυτή τον βλάπτει μόνο ηθικά και όχι οικονομικά. Η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται ο μισθωτός αποτελεί όρο της ατομικής του σύμβασης, η οποία δεν μπορεί να μεταβάλλεται μονομερώς, εφόσον με αυτή συνδέεται η ευρύτερη επαγγελματική υπόσταση του μισθωτού.

Η τροπολογία είναι στο άρθρο 63 του Ν. 4554/2018.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.