Τροπολογία με θέμα «Δικαιώματα αποχωρούντων μελών ΕΠ Ομότιμων καθηγητών ΑΕΙ» κατατέθηκε από τον Σωκράτη Βαρδάκη

Δεκτή έγινε η κατατεθείσα τροπολογία του Βαρδάκη Σωκράτη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ηρακλείου με θέμα «Δικαιώματα αποχωρούντων μελών ΕΠ Ομότιμων καθηγητών ΑΕΙ» Συγκεκριμένα η τροπολογία, κατά πλειοψηφία εισήχθει σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»

Με την εν λόγω τροπολογία εισάγεται η πρόβλεψη και για τα δικαιώματα των αποχωρούντων μελών ΕΠ Ομότιμων καθηγητών ΑΕΙ, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3794/2009 προβλέπονται μόνο δικαιώματα αποχωρούντων μελών ΕΠ Ομότιμων Καθηγητών ΤΕΙ.

Πλέον, οι Ομότιμοι καθηγητές των ΑΕΙ δύναται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων αρχίζει πριν από την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησης τους. Μετά από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, δύνανται να παρέχουν διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μέχρι 5 ώρες εβδομαδιαία ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Για την παροχή του έργου αυτού οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.