Συνάντηση του Σωκράτη Βαρδάκη και του Δημάρχου Βιάννου Παύλου Μπαριτάκη με τη συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη