Τοποθέτηση Σωκράτη Βαρδάκη στην Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο στη Βουλή από τον Σωκράτη Βαρδάκη

            Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου, από τον Ιούλιο του 2018 και η πλήρης εφαρμογή του μέτρου από τον Ιανουάριο του 2019, αποτελεί μιασημαντική παρέμβαση, με σκοπό την άμβλυνση των οικονομικών, κοινωνικών καιεδαφικών ανισοτήτων που προκύπτουν από την νησιωτικότητα, όπως επισημαίνει σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Ναυτιλίας ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης.    

            Παρά το γεγονός ότι το αίτημα της εφαρμογής του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου αποτελούσε πάγιο και χρόνιο αίτημα της νησιωτικής Ελλάδας, στη βάση της εφαρμογής του σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Γαλλία,  Ισπανία, Πορτογαλία , στην χώρα μας παρέμενε χρόνια σε αδράνεια. 

            Ο νόμος για την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου, εισάγει μια ουσιαστική νησιωτική θεσμική τομή, που κανείς δεν τόλμησε να φέρει ως τώρα. Εφαρμόζει στην πράξη την πολιτική εδαφικής συνοχής καθώς εξισώνει το κόστος μεταφοράς των κατοίκων και των εμπορευμάτων, από και προς τα νησιά, με τη χερσαία μεταφορά.

            Επιπλέον το Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρεί να άρει το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που έχουν οι νησιωτικές επιχειρήσεις λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς προϊόντων.

            Το κόστος μεταφοράς των κατοίκων, προϊόντων, πρώτων υλών αλλά και καυσίμων, απόκαι προς την Κρήτη, είναι ιδιαίτερα υψηλό και ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένη η μελέτη εφαρμογής του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου και στην Κρήτη, όπως επισημαίνεται στην ερώτηση.

            Ο κ. Βαρδάκης ερωτά το αρμόδιο Υπουργείο αν προγραμματίζεται η μελέτη για τον ανασχεδιασμό του Μέτρου και η ένταξη της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο εντός του 2019.