Τοποθέτηση του Βαρδάκη Σωκράτη στην Επιτροπή Παρακολούθησης Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Τοποθέτηση του Βαρδάκη Σωκράτη στην Επιτροπή Παρακολούθησης Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στις 29 Σεπτεμβρίου 2016.