Τοποθέτηση Σωκράτη Βαρδάκη στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Τοποθέτηση Σωκράτη Βαρδάκη στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την υπογραφή της σύμβασης με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου του οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσαράς.