Την ώρα που η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων οδηγεί σε αδιέξοδο τους Αλιείς, το Υπ.Α.Α.Τ. περί άλλων τυρβάζει

Κανονισμούς και ενέργειες του προηγούμενου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης  επισημαίνει στην απάντησή του η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, σε ερώτηση  των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ  Σωκράτη Βαρδάκη,  Σ. Αραχωβίτη, Κ. Μάλαμα, Κ. Μπάρκα, Α. Μωραΐτη, Ι. Ραγκούση, Ν. Σαντορινιό, Π. Σκουρλέτη, Ε. Σκούφα, Ν. Συρμαλένιο και Ρ. Χρηστίδου.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 σημείο θ) του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 508/2014, προκειμένου να προστατευθούν και να αποκατασταθούν η θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων και με τη συμμετοχή αλιέων, κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) δύναται να στηρίζει συμμετοχή σε δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και αξιολόγησής τους.

Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 531/2015, όπου ορίζονται οι επιλέξιμες σχετικές δαπάνες και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 σημείο α) στοιχεία iii) και iv) και παρ. 2 σημείο δ), είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

– η χαρτογράφηση Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών (ΧΞΕ),

 – οι δράσεις, μεταξύ άλλων μελέτες, για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης των ΧΞΕ και

 – οι δράσεις για την πρόληψη εμφάνισης, τον έλεγχο ή την εξάλειψη ΧΞΕ.

Χωρίς να δεσμευθεί για το χρόνο ένταξης απορρόφησης του μέτρου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για τη χαρτογράφηση, τον έλεγχο εξάπλωσης και τις δράσεις για πρόληψη εμφάνισης και εξάλειψης Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών , όπως ο «λαγοκέφαλος», απάντησε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη σχετική ερώτηση.

Υπενθυμίζουμε, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ήδη εκδώσει σχετική Πρόσκληση προτάσεων για το μέτρο κατά της εξάπλωσης Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών, στις 28/6/2019.  Η  σχετική Πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 1571 (ΑΔΑ: 6ΓΙ44653ΠΓ-ΝΝΓ) έχει συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 2.000.000 ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών προτάσεων στις 15/10/2019. Αν και έχει παρέλθει ένας μήνας από την ημερομηνία αυτή, καμία σαφή απάντηση δεν υπήρξε από πλευράς του Υπουργείου, , η οποία αφορά την παραπάνω πρόσκληση, εκτός από μία γενική ενημέρωση, ότι το θέμα του λαγοκέφαλου εξετάζεται και σε περιφερειακό επίπεδο και θα ληφθούν μέτρα συνολικά για όλη τη Μεσόγειο.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.