Την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία θίγει με ερώτησή του ο Σωκράτης Βαρδάκης

Ερώτηση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης, προς τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ο κ. Βαρδάκης επισημαίνει στο κείμενο της ερώτησης ότι με την υπ αριθμ 48416/2564 (ΦΕΚ Β’ 3757/25.10.2017) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020, με στόχο την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του τοπίου στο χώρο της ΥΑΕ στο Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, βελτιώνοντας το επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και των οργανισμών ως προς το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και εκσυγχρονίζοντάς το παράλληλα, με βάση τις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες και σε εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα της ΥΑΕ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός θέτει ως βασικό στρατηγικό στόχο τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και στο πλαίσιο αυτού τίθενται (4) τέσσερις ειδικοί στρατηγικοί στόχοι, όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια:

•   Ενδυνάμωση των πολιτικών και των μέτρων πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία για όλους/όλες τους/τις εργαζομένους/-ες με έμφαση στους/στις πλέον ευάλωτους/-ες.

•   Ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων, μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ενημέρωσης.

•   Βελτίωση των διαδικασιών αναγγελίας και των συστημάτων καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

•   Θέσπιση Φορέα (Ταμείου) Ασφάλισης του Επαγγελματικού Κινδύνου».

 

Η επίτευξη ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό κοινωνικοοικονομικής ευημερίας και προόδου σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη κοινωνία, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, μέσω της διασφάλισης της αξιοπρεπούς εργασίας, της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία.

Ο κ. Βαρδάκης, με δεδομένο ότι χρονικά βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσο της περιόδου εφαρμογής των δράσεων που συνθέτουν την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για την περίοδο 2016-2020, ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε ως προς την υλοποίηση του «Εθνικού Συστήματος για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» και ειδικότερα ως προς τους προαναφερθέντες στο σημείο Α. τρεις βασικούς άξονες/κατευθύνσεις παρέμβασης και ως προς την υλοποίηση του Φορέα (Ταμείου) Ασφάλισης του Επαγγελματικού Κινδύνου. Ακόμα καλεί του Υπουργούς να απαντήσουν αν υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθούν θέσεις ΔΕΠ Ιατρικής της Εργασίας, στις Ιατρικές Σχολές Πανεπιστημίων της χώρας.

Την ερώτηση συνυπογράφουν 49 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.