Ο Σωκράτης Βαρδάκης στην εκδήλωση για τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης