“Τα προγράμματα ανάσχεσης ανεργίας δεν μειώνουν το πρόβλημα αλλά το αυξάνουν”, δήλωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, κ. Σωκράτης Βαρδάκης.

Ο κ. Βαρδάκης ανέφερε ότι και στο παρελθόν έχουν υπάρξει τέτοιου είδους προγράμματα αλλά η ανεργία αυξάνεται συνεχώς.

“Ίσως να δημιουργείται μία μικρή ελπίδα στους ανέργους αλλά μετά έρχεται το χάος. Έχουμε δει χιλιάδες προγράμματα τα προηγούμενα χρόνια και δυστυχώς αντί να μειώνεται η ανεργία, αυξάνεται. Αυτά τα τεράστια κονδύλια που εξανεμίζονται μ’ αυτά τα προγράμματα θα έπρεπε να διατεθούν για μόνιμη εργασία, 8ωρής εργασία, κι όχι αυτά τα προγράμματα που δημιουργούν εργασιακό μεσαίωνα” επεσήμανε ο κ. Βαρδάκης.