Σ. Βαρδάκης: «Οι διατάξεις που εισάγουμε αφορούν την προστασία των εργαζομένων»

Συνεχίζεται η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», του οποίου εισηγητής είναι ο Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης.

Ο κ. Βαρδάκης κατά την τοποθέτησή του υπεραμύνθηκε των διατάξεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι είναι «Ένα νομοσχέδιο που λύνει προβλήματα χρόνων τα οποία ταλάνιζαν τους πολίτες σε όλο τον ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό βίο τους.»

Κατά την εισήγησή του επί των άρθρων ο κ. Βαρδάκης, ανέφερε τις νομοθετικές παρεμβάσεις που προστατεύουν τους εργαζόμενους και ανταποκρίνονται σε πάγια αιτήματά τους.

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις που αφορούν τους εργαζόμενους:

 • Προβλέπονται κυρώσεις για εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, με προσωρινή ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης
 • Θεσπίζεται ο αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις, τόσο από εθνικούς όσο και από ενωσιακούς πόρους, επιχειρήσεων και εργοδοτών που παραβιάζουν συστηματικά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας καθώς και τις διατάξεις για την αδήλωτη εργασία.

 

 • Ο εργοδότης θα υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη της.
 • Στα οικοδομικά έργα, ο εργοδότης θα υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης
 • Θεσπίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου και της καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης εργασίας το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης, αποτρέποντας έτσι τον εργοδότη να εκμεταλλευτεί αδήλωτη εργασία στο διάστημα των οκτώ ημερών, μέσα στο οποίο σήμερα μπορεί να δηλώσει στον Ο.Α.Ε.Δ. την καταγγελία της σύμβασης ή την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου ή τη λήξη της σύμβασης.
 • Ενισχύεται η διαφάνεια και η προστασία των εργαζομένων κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων με τους εργοδότες αφενός με τη θεσπιση της υποχρέωσης τήρησης γραπτής συμφωνίας καθορισμού των όρων των διαπραγματεύσεων, καθώς και πρακτικού των διαβουλεύσεων και των αποτελεσμάτων τους και αφετέρου με την επιβολή ποινής ακυρότητας των ουσιαστικών μεταβολών που επιβάλλονται από τον εργοδότη κατά παράβαση της διαδικασίας διαβουλεύσεων
 • Με μια σειρά παρεμβάσεων ενισχύουμε τη θέση των εργαζομένων απέναντι στην παράνομη πρακτική της μη καταβολής ή της καθυστερημένης καταβολής μισθού. Με την εισαγωγή σύντομης ρητής προθεσμίας για την εκδίκαση εργατικών διαφορών, επιδιώκουμε την ταχεία και αποτελεσματική εκκαθάριση των διαφορών για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς
 • Αποσαφηνίζεται το καθεστώς για την έκδοση διαταγής πληρωμής απαιτήσεων που προκύπτουν από οφειλόμενες μισθολογικές παροχές, ενισχύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων που αφορούν στην καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών. Έτσι οι εργαζόμενοι θα αποκτούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έναν άμεσα εκτελεστό τίτλο που θα τους επιτρέψει, με την έκδοσή του, να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος εργοδοτών που παραβιάζουν την υποχρέωση καταβολής δεδουλευμένων
 • Αναπροσαρμόζονται οι προϋποθέσεις διακοπής επαγγέλματος για τους αυτοαπασχολούμενους και τους επιστήμονες, για την παροχή οικονομικού βοηθήματος παρεμφερούς σκοπού με την επιδότηση ανεργίας, ενώ θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων που θα συντελούν με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο στην ίδια την ενίσχυση της δραστηριότητας των καλυπτόμενων από τη διάταξη προσώπων
 • Σήμερα ο εργαζόμενος, ο οποίος έμενε απλήρωτος, εγκλωβιζόταν μέσα σε μία επιχείρηση όπου δεν τον πλήρωνε. Σε αυτή την περίπτωση η μη καταβολή δεδουλευμένων συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αμβλύνονται οι δυσμενείς βιοποριστικές συνέπειες της μη καταβολής αποζημίωσης απόλυσης με την ρητή θέσπιση του δικαιώματος λήψης επιδόματος ανεργίας ήδη από τον χρόνο της αποδεδειγμένης άσκησης του δικαιώματος του εργαζομένου να θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη.
 • Προβλέπεται η υποχρέωση εφοδιασμού των εργαζομένων με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού όταν εργάζονται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της και δεν έχουν πρόσβαση στα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, ώστε να εξαλειφθούν περιπτώσεις πλημμελούς ενημέρωσης των εργαζομένων για κρίσιμες παραμέτρους της απασχόλησης τους όπως τα χρονικά όρια εργασίας και να διασφαλίζεται η ίση ενημέρωση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης.
 • Προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εργοδότες ή τρίτους που αρνούνται στους Επιθεωρητές εργασίας την είσοδο στον χώρο εργασίας ή την πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τους εργαζομένους ή παρέχουν ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία.
 • Καθιερώνεται η υποχρέωση όσων βρίσκονται στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια ελέγχου από όργανα του ΣΕΠΕ να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας έγγραφο, εφόσον τους ζητηθεί από τους διενεργούντες τον έλεγχο Επιθεωρητές εργασίας.

Τέλος, ο κ. Βαρδάκης κάλεσε την αντιπολίτευση, «να αλλάξει τακτική και να δει το νομοσχέδιο στην πραγματική του αξία και βάση».

Παρακολουθήστε το πλήρες βίντεο της τοποθέτησης του κ. Βαρδάκη:

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.