Σ. Βαρδάκης: “Οι ανισόρροπες διατάξεις του νέου πτωχευτικού κώδικα οδηγούν σε εξαθλίωση την κοινωνία.”

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας:

⚫️ Προστασία μόνο για τράπεζες και δανειστές

⚫️ Εφιαλτικές διατάξεις για τους δανειολήπτες

Για τον Νέο Πτωχευτικό Κώδικα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη ο Σωκράτης Βαρδάκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«πρόκειται για ανισόρροπες – αδιαφανείς διατάξεις και θα δώσουμε τη δική μας μάχη στη βουλή για να μην περάσουν, καθώς οδηγούν στη φτωχοποίηση τον Ελληνικό λαό και εξασφαλίζουν τα συμφέρονται μόνο των τραπεζών και των δανειστών. Στο άρθρο 64 του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, το οποίο αφορά το διορισμό του Συνδίκου, δηλαδή του «διαχειριστή αφερεγγυότητας», ο οποίος διορίζεται, προτείνεται και επιλέγεται από τον πιστωτή. Ο Σύνδικος θα πρέπει να είναι αμερόληπτος και ανεξάρτητος. Οφείλει μεν να προστατεύσει τα συμφέροντα του πιστωτή στην περίπτωση κακοπληρωτών, έχει δε, ιερή υποχρέωση να προφυλάξει τα συμφέροντα του πτωχού στην περίπτωση παράλογων και υπερβολικών απαιτήσεων από το πιστωτή. Πώς όμως θα ασκήσει χωρίς εμπόδια σύγκρουσης συμφερόντων τον θεσμικό του ρόλο, εφόσον εντολέας του είναι ο πιστωτής και επιπρόσθετα ο κώδικας ορίζει και bonus επιτυχίας για τον Σύνδικο; Άρα, υπονομεύεται και καθίσταται αδιαφανής η διαδικασία. Σε καμία περίπτωση ο Νέος Πτωχευτικός Κώδικας δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Οι δανειολήπτες οι οποίοι δε θα χαρακτηριστούν ως «ευάλωτα νοικοκυριά» χάνουν εντελώς την περιουσία τους, αφού το σύνολό της ρευστοποιείται. Αλλά και στην περίπτωση των «ευάλωτων νοικοκυριών» η περιουσία ρευστοποιείται εξ ολοκλήρου και ο ιδιοκτήτης γίνεται ενοικιαστής στο ίδιο του το σπίτι, πληρώνοντας το τίμημα σε έναν ιδιωτικό φορέα. Στην περίπτωση που κάποιος θελήσει να ανακτήσει το σπίτι του, από το τίμημα δεν αφαιρούνται ούτε το μέρος του δανείου, ούτε τα ενοίκια που είχε καταβάλει ως εκείνη τη στιγμή.»