”θφότγσγ τυμ ήώηώυμ ξαι τοθ σθμϋκοθ τοθ σςεδΏοθ μϋλοθ τοθ ’ποθώψεΏοθ ≈ώψασΏαρ,  οιμυμιξόρ Νσωήκισγρ ξαι  οιμυμιξόρ Νκκγκεψψΐγρ "Νσωακιστιξίρ ξαι σθμτανιοδοτιξίρ ώθηλΏσειρ - Νμτιλετΰπισγ τγρ αδόκυτγρ εώψασΏαρ - ≈μΏσςθσγ τγρ πώοστασΏαρ τυμ εώψαφολίμυμ - ≈πιτώοπεΏα ασθμϋδεθτυμ αμγκΏξυμ ξαι ήκκερ διατήνειρ", τγμ ‘ώΏτγ 10 …οθκΏοθ 2018, στγμ œκολίκεια τγρ ¬οθκόρ. (EUROKINISSI/‘Ν‘…ΝΆΝ Χ–œΥΝ―«)

Σ. Βαρδάκης: «Να σταματήσει η άνιση μεταχείριση των διπλωματούχων μηχανικών μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων του τέως ΟΕΚ, των οποίων οι εργοδοτικές εισφορές παραμένουν απλήρωτες»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ζητώντας να διευθετηθεί τα θέμα των απλήρωτων εργοδοτικών εισφορών των διπλωματούχων μηχανικών μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων του τέως ΟΕΚ κατέθεσαν 27 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Σωκράτη Βαρδάκη.

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ήδη από το έτος 2007, ο ΟΕΚ, βάσει μιας γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας, αρνήθηκε να καταβάλει εργοδοτικές εισφορές προς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τους διπλωματούχους μηχανικούς παλαιούς ασφαλισμένους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, θεωρώντας τους, ελεύθερους επαγγελματίες-εργολάβους. Μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Εστίας, ο ΟΑΕΔ κατ΄ εφαρμογή του Νόμου 4144/2013 κατέστη καθολικός διάδοχος και υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τ. ΟΕΚ έναντι του προσωπικού του.

Παρ’ όλα αυτά ο ΟΑΕΔ, ουδέποτε μέχρι και σήμερα εκκαθάρισε ή κατέβαλε, για μια σημαντική κατηγορία εργαζομένων μηχανικών του τ. ΟΕΚ., το σκέλος της εργοδοτικής εισφοράς που αντιστοιχεί στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ ως όφειλε.

Η μη συμμόρφωση του Οργανισμού στην υποχρέωση ασφαλιστικής τακτοποίησης και συγκεκριμένα για το διάστημα 01.01.2007 έως 31.12.2013, δεν συνιστά μόνο παράνομη και άνιση μεταχείριση των μηχανικών του τέως ΟΕΚ, αλλά συνεπάγεται και μια σειρά επαχθών συνεπειών. Μάλιστα, είναι αντιφατικό ο ΟΑΕΔ να καταβάλλει κανονικά από 1.1.2014 τις ασφαλιστικές εισφορές ως οφείλει, αλλά για το χρονικό διάστημα από 01.01.2007 έως 31.12.2013 να αρνείται μέχρι σήμερα να τις πληρώσει.

Ειδικότερα, τίθεται θέμα ζωτικής σημασίας για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, αφού δημιουργείται εις βάρος τους ο κίνδυνος να μην μπορεί το τμήμα των εργοδοτικών εισφορών που δεν έχει καταβάλει ο ΟΕΚ, νυν ΟΑΕΔ, να προσμετρήσει το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών τους, με συνέπεια οι συντάξιμες αποδοχές τους, να υπολογιστούν με βάση τις μειωμένες μηνιαίες αποδοχές.

Οι βουλευτές στηλιτεύουν την πρόσφατη τοποθέτηση του Υπουργού Εργασίας για το εν λόγω θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής, ο οποίος φαίνεται να υιοθετεί πλήρως τόσο την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του τέως ΟΕΚ το 2007 και 2009, για μη αναδρομική καταβολή των εισφορών, αλλά και τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την οποία, ο οργανισμός δεν υποχρεούται να καταβάλει στο ΤΣΜΕΔΕ αναδρομικά εισφορές, αφενός διότι δεν έχει υπάρξει διάταξη που να ανατρέπει τη διάταξη που επικαλούνταν η νομική υπηρεσία του τέως ΟΕΚ και αφ’ ετέρου επειδή δεν είναι γεγενημένη η υποχρέωση του ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου του τέως ΟΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός προδιαγράφει την πορεία των αναδρομικών εισφορών των εργαζομένων, καθώς αν το ΝΣΚ δεν αποφανθεί θετικά επί του θέματος, κατά τα λεγόμενά του, δεν πρόκειται να καταβληθούν τα αναδρομικά.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι θα είναι ασφαλιστικά έκθετοι έναντι του φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους ως προς τις οφειλόμενες εισφορές τους, δημιουργώντας εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, πόσο μάλλον εντός του ίδιου Οργανισμού.

Μάλιστα τονίζουν ότι οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εγγράφως αναγνωρίζουν τη ρητή και νόμιμη υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Δ. στην καταβολή των εισφορών αυτών, απορρίπτοντας σχετικά κάθε άλλη αιτίαση της Διοίκησής του ή των Νομικών Υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το με υπ αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./197/386644/19.3.2018 έγγραφό του ΕΦΚΑ, προκύπτει υποχρέωση καταβολής των εργοδοτικών εισφορών των μόνιμων μηχανικών-παλαιών ασφαλισμένων του πρώην ΟΕΚ, για το χρονικό διάστημα 01.01.2007 έως 31.12.2013, αλλά και με το υπ αρ. πρωτ.175752/11.2.2019 έγγραφό του, με το οποίο ο ΕΦΚΑ καλεί τον ΟΑΕΔ να μεριμνήσει για την απόδοση των εισφορών προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συνέπειες κατά την συνταξιοδότησή των εν λόγω εργαζομένων.

Με βάση τα παραπάνω οι βουλευτές καλούν τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

📌 Έχουν συντάξει και αποστείλει οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σας, σχετικό έγγραφο προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για το αν υποχρεούται τελικά να καταβάλει ο ΟΑΕΔ τις εν λόγω εισφορές;
📌 Προτίθεται, αν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους καθυστερήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να απαντήσει, να διευθετήσετε το ζήτημα που έχει προκύψει σε βάρος του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος δεκάδων μηχανικών λόγω της μη σύννομης και εμπρόθεσμης διευθέτησης των ασφαλιστικών εισφορών τους προς το πρώην ΤΣΜΕΔΕ;
📌 Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα επίλυσης του ζητήματος ;

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.