Σ. Βαρδάκης: «Μάλλον θα πρέπει κάθε μήνα να υπενθυμίζουμε στον κ. Μητσοτάκη να μεριμνά για την προστασία των ευπαθών ομάδων του ιδιωτικού τομέα»

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το πλαίσιο που διέπει την εργασία των ευπαθών ομάδων του ιδιωτικού τομέα, για τον μήνα Μάρτιο του 2021, πραγματοποίησαν η Τομεάρχης Εργασίας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Σωκράτης Βαρδάκης, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για τον μήνα Φεβρουάριο είχε χρειαστεί κοινοβουλευτική παρέμβαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πρωτοβουλία του κ. Βαρδάκη, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα να τεθεί η σύμβαση εργασίας των ευπαθών ομάδων, σε αναστολή. Απ’ ό,τι φαίνεται κοινοβουλευτική παρέμβαση θα πρέπει να κάνει η Αξιωματική Αντιπολίτευση κάθε μήνα, αφού η Κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει για την παράταση του πλαισίου και για τον μήνα Μάρτιο.

Επιπλέον, σύμφωνα με εργαζομένους, παρότι η επίλυση του θέματος τον προηγούμενο μήνα καθυστέρησε με υπαιτιότητα της κυβέρνησης, στους δικαιούχους δεν καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του Φεβρουαρίου, αλλά το κατ’ αναλογία ποσό, από την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στις 5/2/21. Κοινώς, τις παραλείψεις και την αδιαφορία της κυβέρνησης, θα τις χρεώνονται τώρα οι εργαζόμενοι!

Σοβαρό ζήτημα προκύπτει και με την ΚΥΑ Αρ. οικ. 9500/322/2021 (ΦΕΚ 821/Β/2-3-2021), που καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία επιχειρήσεις/εργοδότες έχουν το δικαίωμα να θέσουν συμβάσεις εργαζομένων τους σε αναστολή, καθώς διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στις ευπαθείς ομάδες, με αποτέλεσμα αυτές να μένουν εντελώς απροστάτευτες.

Όπως τονίζει ο Σωκράτης Βαρδάκης, η προστασία των εργαζομένων αυτών αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του κράτους και είναι αδιανόητο αυτό να συγχέεται με το αν η επιχείρηση στην οποία εργάζονται χαρακτηρίζεται πληττόμενη ή όχι.

Για τους λόγους αυτούς ο αρμόδιος Υπουργός καλείται να απαντήσει, αν θα υπάρξει μέριμνα για την παράταση των ρυθμίσεων αναφορικά με το πλαίσιο που διέπει την εργασία για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα για τον Μάρτιο, με αναδρομική ισχύ για όλο τον μήνα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας δημοσίευσης της τροποποίησης και αν προτίθεται να τροποποιήσει την ΚΥΑ Αρ. οικ. 9500/322/2021 (ΦΕΚ 821/Β/2-3-2021), ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις/εργοδότες να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις των εργαζομένων τους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες όπως αυτές ορίζονται, άνευ επιπλέον κριτηρίων.