Στον Αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Γυμνάσιο-Λύκειο Επισκοπής