Σ. Βαρδάκης: «Αοριστολογίες στην απάντηση του ΥπΑΑΤ και κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης σε αγρότες – κτηνοτρόφους»

«Χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης παραμένει ο αγροτικός κόσμος της χώρας σύμφωνα με τις μέχρι τώρα Κυβερνητικές ανακοινώσεις και αποδεικνύεται εύκολα, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ερώτησή που καταθέσαμε», δήλωσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, Σωκράτης Βαρδάκης, μετά την απάντηση του Υπουργείου σε σχετική ερώτησή του.

            «Οι αγρότες της Κρήτης περιμένουν 2 μήνες τώρα, να στηριχθούν από την Κυβέρνηση για τις επιπτώσεις που τους έχει προκαλέσει ο κορονοϊός και αντί συγκεκριμένων μέτρων τόνωσης ρευστότητάς τους, λαμβάνουν αόριστες απαντήσεις», συμπλήρωσε ο κ. Βαρδάκης και συνεχίζει, «το γεγονός ότι η ενίσχυση των αγροτών, μέσω νέων πράξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν αφορά πρωτοβουλία ούτε του κ. Μητσοτάκη, ούτε του κ. Βορίδη.»

            Σχετικά με τα Προγράμματα χρηματοδοτήσεων του Π.Α.Α., το Υπουργείο έχει καταθέσει τις προτάσεις του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, να υπάρξουν παρατάσεις σε καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής εκθέσεων, κατάρτισης, κ.λ.π. ώστε να μην οδηγηθούμε σε επιβολές κυρώσεων/προστίμων, ενώ ζητά επίσης την παράταση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ευελιξία στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και τροποποιήσεις στο εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του Π.Α.Α. από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης.

«Στην απάντησή του το Υπουργείο, δεν κάνει καμία αναφορά για τους ελαιοπαραγωγούς, καμία αναφορά για τους αμπελοκαλλιεργητές και ούτε για τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση», ενώ προχωρά μόνο στην θεσμοθέτηση και υλοποίηση έμμεσων μέτρων όπως:

 • Αύξηση του ορίου ποσού χρηματοδοτήσεων για τα οποία απαιτούνταν ασφαλιστική ενημερότητα (από τις 6 στις 25.000)
 • Ανανέωση κάρτας αγρότη για όσο το σύστημα Ο.Σ.Δ.Ε. παραμένει κλειστό
 • Επίσπευση καταβολής αποζημιώσεων Ε.Λ.Γ.Α. του 2019 ποσού 22 εκ. ευρώ, που αφορούν στην καταστροφή ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, εκ των οποίων μόνο οι 49.000 αφορούν στο νομό Ηρακλείου
 • Παράταση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς 2019
 • Νέες δυνατότητες ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Ε.Λ.Γ.Α. για τους αγρότες

            Η μοναδική ενέργεια του Υπουργείου για τόνωση ρευστότητας προς τον πρωτογενή τομέα, καταγράφεται στο αίτημά του προς το Υπουργείο Οικονομικών για

άμεση στήριξη των παράκτιων αλιέων όλης της χώρας μέσω της ενεργοποίησης του μηχανισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). Το συνολικό ποσό της αιτούμενης ενίσχυσης ανέρχεται σε 15.300.000 ευρώ.

            Σχετικά με τους Γεωργούς, τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζει το Υπουργείο αφορούν:

 • Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
 • Αύξηση του ποσοστού προκαταβολών άμεσων ενισχύσεων έως 80%
 • Έγκαιρη χορήγηση των προκαταβολών άμεσων ενισχύσεων, πριν την 16η Οκτωβρίου
 • Παροχή μέγιστης ευελιξίας όσον αφορά στα ποσοστά και στον χρόνο διενέργειας επιτόπιων ελέγχων για τις άμεσες ενισχύσεις 
     
 • Μέγιστη ευελιξία όσον αφορά στις προθεσμίες κοινοποιήσεων στην Επιτροπή εθνικών αποφάσεων, στατιστικών δεδομένων, εκθέσεων κλπ.
 • Μεταβατική περίοδο δύο ετών για την έναρξη εφαρμογής της ΚΑΠ μετά το 2020, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ καθυστερούν επιπλέον λόγω της πανδημίας
 • Σχετικά με τους Κτηνοτρόφους το Υπουργείο ανακοίνωσε ως μέτρα στήριξης:
 • Επίσπευση έκδοσης Υ.Α. για τις τιμές που καθορίζουν τις συνδεμένες ενισχύσεις
 • Αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος κατά 5 εκ. ευρώ για τα έτη ενίσχυσης 2019 και 2020, δηλαδή επικαλείται την Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
 • Τέλος, σημειώνει το γεγονός ότι από το 2017, μειώθηκε το ελάχιστο όριο παραγωγής που πρέπει να παραδώσει στην μεταποίηση ο κτηνοτρόφος προκειμένου να λάβει την οικονομική ενίσχυση, από 120 σε 100 κιλά γάλακτος ανά επιλέξιμο ζώο, γεγονός το οποίο αυξάνει το αριθμό των επιλέξιμων ζώων και ως εκ τούτου τη χορηγούμενη οικονομική ενίσχυση ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, και αναφέρουν ότι επίσπευσαν  την έκδοση Υ.Α. για τον καθορισμό τιμής ενίσχυσης ανά ζώο, για το έτος 2019 στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος
 • Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το Υπουργείο για τους Χοιροτρόφους οι οποίοι δύναται να ενισχυθούν μέσω του 1) Επενδυτικού Νόμου 4399/2016 και 2) από τα  Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο για τον έλεγχο των εισαγωγών, σε αυτά περιλαμβάνονται:

 • Οδηγίες στις κατά τόπους υπηρεσίες για ελέγχους εισαγόμενων προϊόντων
 • Για την αγορά κρέατος εφαρμόζεται η υπ. αριθ. 1384/41923/2018 Υπουργική Απόφαση, για σήμανση του κρέατος και των προϊόντων του, της καταγωγής προέλευσής του, καθώς και την τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος από πλευράς επιχειρήσεων.
 • Για την αγορά γάλακτος εφαρμόζεται η υπ. αριθ. 838/51008/2019 Υπουργική Απόφαση για συστηματικούς ελέγχους στη διακίνησή του
 • Μηχανισμός για την πάταξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών (παράνομων ελληνοποιήσεων)
 • Με τροπολογία στις 2/4/20 προβλέπεται η υποχρεωτική καταγραφή αποθεμάτων αιγοπρόβειου κρέατος και αυγών ανά τρεις ημέρες, με σκοπό αφενός την απρόσκοπτη, εντατικότερη και ενδελεχή διεξαγωγή ελέγχων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, αφετέρου την αποτύπωση των πραγματικών αποθεμάτων που διαθέτει η αγορά προκειμένου να αποφευχθούν ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Ενώ τέλος καθίσταται αξιόποινη πράξη και τιμωρείται με τουλάχιστον δύο έως και πέντε έτη φυλάκισης και χρηματική ποινή η παραγωγή, εισαγωγή, αποθήκευση, διακίνηση ή διάθεση στην κατανάλωση τροφίμων που εμφανίζουν άλλο τόπο παραγωγής ή προελεύσεως από τον πραγματικό τους ή εμφανίζονται με ενδείξεις Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή ως Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (Ε.Π.Ι.Π.) χωρίς να το δικαιούνται.

Σχετικά με τους εργάτες που προέρχοναι από Τρίτες χώρες και είχε παρατηρηθεί πρόβλημα με την ισχύ της άδειας εργασίας τους, το Υπουργείο προχώρησε σε παράταση για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης των αδειών και έκτακτη διαδικασία έκδοσης νέων αδειών εργασίας με τρίμηνη διάρκεια αλλά για μία μόνο φορά.

Τέλος, στην Κοινή Δήλωση των 27 Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκή Ένωσης, εξαίρεται ο ζωτικής σημασίας ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι αγρότες και ο ευρύτερος αγροδιατροφικός τομέας στη διατήρηση της διατροφικής ασφάλειας και της επισιτιστικής επάρκειας κατά τη διάρκεια της κρίσης.

«Ωστόσο, στην απάντηση του ο Υπουργός, μάλλον ξέχασε να αναφερθεί στο σχέδιο του για το πως μπορεί να γίνει αυτό, αφού η χώρα μας έχει επιλέξει να αφήσει χωρίς ουσιαστική στήριξη την αγροτική οικονομία. Ευχή όλων είναι να μην επαληθευθούν για τη χώρα μας, οι προειδοποιήσεις της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος “διατροφικής έλλειψης” στην παγκόσμια αγορά.», συμπλήρωσε ο κ. Βαρδάκης.

Επισυνάπτεται η επίσημη απάντηση του Υπουργείου.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.