Σωκράτης Βαρδάκης: «Υποχρέωση και ευθύνη όλων να σκύψουμε στα πραγματικά προβλήματα των ΑμεΑ»

Την ημερίδα με θέμα «Προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ» χαιρέτησε ο Σωκράτης Βαρδάκης, βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ:

«Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση της σημερινής Ημερίδας, πάνω σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, το οποίο αφορά μια σημαντική ομάδα πληθυσμού, τα άτομα ΑμεΑ, αλλά και όλους μας, ως μέλη της κοινωνίας και ως θεσμικούς φορείς.

Στόχος μιας ευνομούμενης πολιτείας, με ανεπτυγμένο το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι σε όλους τους πολίτες, είναι η επίτευξη της ισοτιμίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ισοτιμία και κοινωνική δικαιοσύνη επιτυγχάνονται όταν η πολιτεία φροντίζει να διασφαλίσει για όλους  αξιοπρεπή διαβίωση και ισότιμη ενσωμάτωση όλων.

Τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όπως έχουν καθοριστεί από τους διεθνείς οργανισμούς, αναγνωρίζονται από το κράτος, έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά και εξειδικεύονται με νόμους.  

Με το νόμο 4488/17 θεσπίστηκε ένα γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογή διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, με σκοπό την άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Ένα νομοσχέδιο – σταθμός,  με το οποίο θεσπίστηκαν  δράσεις ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα των ατόμων στο περιβάλλον (φυσικό, δομημένο, ηλεκτρονικό, διοικητικό).

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. είναι η κορυφαία δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για τα θέματα αναπηρίας. Δίνει έμφαση στο σεβασμό των ανθρωπίνων αξιών της αυτονομίας, της ισότητας και της αξιοπρέπειας για τα άτομα με αναπηρία, καταδικάζει την άνιση μεταχείριση και τις διακρίσεις σε όλες τους τις μορφές σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, διασφαλίζει την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλα τα υφιστάμενα διεθνή όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγνωρίζει ότι η αναπηρία είναι κομμάτι της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.

Με την υπογραφή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από τα κράτη μέλη του Ο.Η.Ε. συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, τα κράτη καλούνται να προωθήσουν την εφαρμογή μέτρων και πολιτικών σε εθνικό πλέον επίπεδο που θα συμβάλλουν σημαντικά στη μετάβαση από το ιατρικό μοντέλο στο μοντέλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία.

Η Ελλάδα, ισχυροποίησε το κράτος Πρόνοιας, ως όφειλε, διασφαλίζοντας την ευκολότερη πρόσβαση των ΑμεΑ στην εργασία, αφού 15% των νέων θέσεων που προκηρύσσονται στο Δημόσιο προορίζονται αποκλειστικά για ΑμεΑ, λαμβάνοντας παράλληλα και μία σειρά άλλων μέτρων, όπως μέτρα υπέρ της αποϊδρυματοποίησης, ενίσχυσης της Ειδικής Αγωγής.

Ως πολιτεία έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε για την αποφυγή των διακρίσεων και την ουσιαστική επίτευξη της ισοτιμίας. Χρέος μας να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να απαντήσουμε με έργο.Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας.»

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.